بی رحم جراحی سرگرمی عمل جراحی سرگرمی

بی رحم: جراحی سرگرمی عمل جراحی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قطب‌نمای پاییزی دلار

دلار پاییز را کاهشی شروع کرد؛ هرچند فعالان بازار معتقدند رویکردهای افزایشی قدرت بیشتری در بازار دارند. البته از نظر کارشناسان، قرار گرفتن رویکردهای کاهشی در اقل

قطب‌نمای پاییزی دلار

قطب نمای پاییزی دلار

عبارات مهم : بازار

دلار پاییز را کاهشی شروع کرد؛ هرچند فعالان بازار معتقدند رویکردهای افزایشی قدرت بیشتری در بازار دارند. البته از نظر کارشناسان، قرار گرفتن رویکردهای کاهشی در اقلیت از جهت کم کردن دامنه نوسان قیمتی می تواند توصیه مثبتی باشد. اتفاقی که در نیمه ابتدای سال 96 در قالب کم کردن ارتفاع و دامنه نوسانات بروز و نمود داشت. جمع بندی نگاه ها در بازار حکایت از سه دسته رویکرد افزایشی دارد.

گروهی اعتقاد به رشد تدریجی، مستمر و کم نوسان دلار دارند. در نگاه این دسته روند فعلی قیمت عوض کردن خاصی نخواهد کرد. دسته دوم، رویکرد فصلی دارند، یعنی باور دارند قیمت دلار در پاییز با زیاد کردن نوسانات مواجه خواهد شد؛ ولی با عوض کردن فصل، مسیر قیمتی آن نیز عوض کردن خواهد کرد. گروه آخر، افزایش بهای دلار را مشروط به شکسته شدن نقاط مقاومتی خاصی دانسته اند.

آنها باور دارند در صورت شکسته شدن این نقاط، موج بلندمدت افزایشی در بازار شکل خواهد گرفت. اکثر بازیگران باتجربه بازار عنوان کرده اند، معامله گران تا زمانی که دامنه نوسانات محدود هست، در انجام خرید و فروش محتاط خواهند بود و همزمان تلاش می کنند با توجه به روند بازار صحت احتمالی وقوع رویکردهای خود را بررسی کنند. در واقع آنها به یکباره دامن احتیاط را به واسطه انتظاری که جهت سه ماه آینده دارند، رها نخواهند کرد.

قطب‌نمای پاییزی دلار

در نخستین روز از نیم سال دوم سال، قیمت دلار کم کردن یافت، ولی سکه راه افزایشی را در پیش گرفت. دلار که روز پنج شنبه با قیمت 3 هزار و 898 تومان به کار خود خاتمه داده بود، روز شنبه را با قیمت 3 هزار و 899 تومان شروع کرد. با این حال، شروع افزایشی این ارز ادامه نیافت و در نهایت با قیمت 3 هزار و 896 تومان روز اول مهر را به آخر برد. در مقابل، روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی کم کردن قیمت 13 هزار تومانی روز پنج شنبه را به فراموشی سپرد و با زیاد کردن 6 هزار تومانی روی کف کانال یک میلیون و 240 هزار تومان قرار گرفت.

دلار در حالی در نخستین روز پاییز کم کردن قیمت را تجربه کرد که زیاد معامله گران ارزی اعتقاد دارند قیمت این ارز در سه ماهه سوم سال اوج خواهد رفت. به عبارت دیگر، رویکرد کاهشی در حال حاضر در بازار در اقلیت قرار دارد. به باور کارشناسان، این عنوان از یک جهت مثبت هست، آیا که از نظر آنها کم کردن انتظارات کاهشی به واسطه شفافیت زیاد مسیر سیاست گذاری در 6 ماه ابتدایی سال بود.

دلار پاییز را کاهشی شروع کرد؛ هرچند فعالان بازار معتقدند رویکردهای افزایشی قدرت بیشتری در بازار دارند. البته از نظر کارشناسان، قرار گرفتن رویکردهای کاهشی در اقل

این در حالی است که در گذشته دامنه نوسانات رفت و برگشتی زیاد بود، ولی در سال تازه این دامنه کمتر شد و به تبع آن ارتفاع نوسان کم کردن یافت. در برابر اقلیت کاهشی بازار، نیروهای افزایشی وجود دارند که از نظر نوع نوسان و میزان افزایش قیمت با یکدیگر تفاوت نظر دارند. گروه های صعودی بازار به3 دسته معامله گران افزایشی «تدریجی، فصلی و مشروط» قابل تقسیم هستند.

افزایشی تدریجی

بخشی از معامله گران ارزی باور دارند، قیمت دلار در نیم سال دوم سال به طور مستمر زیاد کردن پیدا خواهد کرد. با این وجود این گروه معتقدند که قیمت این ارز به آرامی اوج خواهد رفت و میزان دامنه نوسانات عوض کردن زیادی نخواهد کرد. آنها باور دارند که قیمت دلار ظرفیت رشد زیاد را دارد، ولی قدرت بازارساز و اصلاح روابط بانکی موجب خواهد شد که نوسانات قیمت عوض کردن خاصی نکند. به طور خلاصه می توان گفت که این عده انتظار دارند روند افزایشی نیم سال اول با همان سرعت در نیم سال دوم نیز تکرار شود.

قطب‌نمای پاییزی دلار

با توجه به اینکه قیمت دلار در 6 ماه ابتدایی سال 8/ 3 درصد اوج رفت، در صورت همین میزان رشد در نیم سال دوم، قیمت دلار از مرز 4 هزار تومان عبور خواهد کرد. ولی این میزان زیاد کردن به اندازه ای نیست که نوسان گیران و سفته بازان ارزی را به حضور سفته بازی وسوسه کند.

افزایش فصلی

دسته دوم معامله گران زیاد باور دارند که قیمت دلار در پاییز تحت تاثیر زیاد کردن تقاضای فصلی اوج خواهد رفت، ولی بعد از آن در زمستان با کم کردن قیمت مواجه خواهد شد. تفاوت این دسته با گروه اول در 2 توصیه هست؛ اول میزان دامنه نوسانات و دوم مسیر قیمت در سه ماه نهایی سال. به گفته فعالان، معامله گران افزایشی فصلی، باور دارند که شدت تقاضا در سه ماه پاییز به اندازه ای است که میزان نوسانات را از نیم سال ابتدای سال فراتر خواهد برد و به تبع آن قیمت نیز قادر است به آسانی سطوح بالای 4 هزار تومان را به ثبت برساند.

دلار پاییز را کاهشی شروع کرد؛ هرچند فعالان بازار معتقدند رویکردهای افزایشی قدرت بیشتری در بازار دارند. البته از نظر کارشناسان، قرار گرفتن رویکردهای کاهشی در اقل

با این حال، این عده باور دارند که قیمت دلار به هر سطحی برسد، در انتهای پاییز با کم کردن تقاضا و به تبع آن افت قیمت مواجه خواهد شد. در واقع، در نظر آنها زمستان فصلی است که دلار را از قله پاییزی به زیر خواهد کشید. آنها عنوان کرده اند که روند قیمت در سال های 93، 94 و 95 نیز این گونه بوده هست؛ یعنی سه ماهه پاییز قیمت رشد را تجربه کرده و در سه ماه زمستان زیاد در فاز کاهشی قرار داشته است.

افزایشی مشروط

قطب‌نمای پاییزی دلار

گروه افزایشی دیگری در بازار وجود دارند که معتقدند قیمت دلار در صورت عبور از سطوح مقاومت خاصی وارد موج افزایشی بلندمدت خواهد شد. دو نقطه متفاوت از سوی این معامله گران جهت زیاد کردن قیمت دلار عنوان شده است هست. دسته اول، مرز 4 هزار تومان را به عنوان سطحی مطرح کرده اند که شکست آن موجب زیاد کردن خرید ها و اوج رفتن دامنه نوسانات خواهد شد. این دسته علت خاصی را جهت معرفی نقطه 4 هزار تومانی به عنوان نقطه حساس و اثرگذار بازار عنوان نکرده اند و زیاد به بحث روانی مرز یاد شده است توجه داشته اند.

دسته دوم در بازار سطح حساس و تعیین کننده روند آینده قیمت دلار را نقطه 4 هزار و 130 تومان عنوان کرده اند. این دسته عنوان کرده اند که شاخص ارزی تا این لحظه از نقطه یاد شده است عبور نکرده است و شکست آن به معنای گذر از بااهمیت ترین مرز مقاومتی دلار خواهد بود. به گفته آنها در صورت شکست یاد شده، موج صعودی بلندمدتی جهت قیمت دلار شکل خواهد گرفت. بخشی از معامله گران فنی و تکنیکال بازار نیز همسو با نگاه این دسته هستند.

عوامل اثرگذار در عملیات معامله گران

بیشتر معامله گران بازار ارز اعتقاد به زیاد کردن قیمت دلار هستند؛ با این حال، به گفته فعالان، افزایشی های بازار محتاط تر از آن هستند که براساس نظر های خود، معاملات را شروع کنند. در واقع، افزایشی ها با پیش زمینه ای افزایشی وارد بازار می شوند، ولی با دقت روند معاملات را رصد می کنند تا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تعیین کنند. در این مسیر اگر آنها مشاهده کنند که مسیر قیمت تا حدی مطابق انتظارات آنها جابه جا می شود، تلاش خواهند کرد که جهت محقق شدن زیاد این انتظارات تلاش کنند. به عنوان مثال، معامله گری که باور دارد قیمت دلار بعد از عبور از مرز 4 هزار تومان با زیاد کردن نوسان مواجه خواهد شد، در صورت وقوع این اتفاق با قدرت وارد بازار خواهد شد.

این در حالی است که معامله گری در شرایط فعلی حاضر نیست به یکباره به واسطه انتظاری که جهت سه ماه آینده دلار دارد، وارد بازار شود. در این میان، معامله گران افزایشی به عواملی که انتظار دارند قیمت دلار را در نیم سال دوم تحت تاثیر قرار دهد، به دقت توجه می کنند. علامت ها و المان هایی که سیاست گذار صادر می کند، نحوه مدیریت نوسانات بازار ارز، ورود و خروج تقاضای تازه و تصمیم ترامپ در مورد برجام و تصویر العمل بازار به آن از جمله عواملی هستند که در نیم سال دوم به دقت از سوی معامله گران رصد و با توجه به آنها جهت گیری معاملاتی تعیین خواهد شد.

تقاضای زیارتی محرم و اربعین، زیاد کردن تقاضای شرکت های تجاری در پاییز، زیاد کردن خرید ارز جهت تسویه های هر سال در آستانه آخر سال میلادی از جمله تقاضاهای واقعی هستند که نگاه های افزایشی در بازار را تقویت می کند. به گفته فعالان بازار، هر چقدر به آذرماه نزدیک تر شویم، به طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که میزان تقاضای تجاری زیاد کردن پیدا کند. هم وقت با نزدیک شدن به آخر سال میلادی شرکت های تجاری اقدام به تسویه معاملات دلاری خود می کنند، عامل دیگری که می تواند تقاضا را جنبش کند. به گفته فعالان، پاییز 96 قیمت دلار تحت تاثیر چنین متغیرهایی حتی از مرز 4 هزار تومانی نیز عبور کرد.

مانور بر تقاضای واقعی

معامله گران بازار زیاد انتظارات افزایشی خود را مبتنی بر اوج رفتن تقاضای واقعی در بازار شکل داده اند. به گفته بعضی فعالان، از آنجا که مانور افزایشی این دسته روی تقاضای واقعی سوار شده است هست، زیاد معامله گران اعتقاد دارند که تقاضای سفته بازی در نیم سال دوم نیز در بازار رشد نخواهد داشت. در واقع، افزایشی های بازار نیز عنوان نکرده اند که در صورت رشد قیمت در نیم سال دوم، تقاضای سفته بازی نیز وارد بازار خواهد شد. یکی از دلایل این عنوان احتمالا آن است که آنها انتظار دارند بازدهی بازار ارز از بقیه بازارها در نیم سال دوم زیاد نشود، اتفاق ای که در نیم سال اول نیز اتفاق افتاد و بازدهی دلار از قیمت سود سپرده بانکی کمتر بود. به گفته بعضی کارشناسان، اگر حتی بازدهی دلار در نیم سال دوم به اندازه بازارهای رقیب اوج برود، با توجه به ریسک هایی که در معاملات ارزی وجود دارد، مهاجرت زیاد به این بازار از سوی سرمایه گذاران کم خواهد بود. جنس بازار ارز به گونه ای است که زیاد سرمایه گذاران ریسک پذیر باید وارد آن شوند؛ ولی قیمت سود سپرده تا حدودی بخش زیادی از سرمایه گذاران را از ریسک پذیری اوج بی نیاز کرده هست. پاییز سال قبل نیز با وجود زیاد کردن زیاد قیمت، شاهد ورود تقاضای سفته بازی زیادی نبودیم و زیاد کردن تقاضا مقطعی بود. در واقع قیمت سود سپرده در آن مقطع نیز توانست به عنوان یک سپر عمل کند. در دوره اخیر نیز قیمت سود سپرده می تواند این خاصیت را حفظ کند، البته به شرط آنکه متغیرهای دیگر مانند تکانه های سیاسی و سرایت نااطمینانی به بازار پول موجب تضعیف متغیر یاد شده است نشود.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | پاییز | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz