بی رحم جراحی سرگرمی عمل جراحی سرگرمی

بی رحم: جراحی سرگرمی عمل جراحی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آمار معنادار پیش‌فروش سکه

خبرها حکایت از فروش ۸۰۰ هزار سکه با پیش فروش سه ماهه دارد. پیش از این نیز مقامات بانک مرکزی از فروش یک میلیون قطعه سکه در طرح پیش فروش یک ماهه خبر داده بودند.

آمار معنادار پیش‌فروش سکه

آمار معنادار پیش فروش سکه

عبارات مهم : تبدیل

خبرها حکایت از فروش ۸۰۰ هزار سکه با پیش فروش سه ماهه دارد. پیش از این نیز مقامات بانک مرکزی از فروش یک میلیون قطعه سکه در طرح پیش فروش یک ماهه خبر داده بودند. به این ترتیب بانک مرکزی طی دوره چند روزه حدود یک میلیون و هشتصد هزار سکه جهت چهار ماه آینده پیش فروش کرده هست. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی آماری طرح پیش فروش پرداخته هست. بااهمیت ترین آمار این است: بانک مرکزی جهت جذب ۲/ ۰ درصد از نقدینگی کشور در طرح پیش فروش سکه باید در حدود ۱/ ۱۳ تن از ذخایر طلای خود را تبدیل کند.

آمار معنادار پیش‌فروش سکه

آمار پیش فروش سکه با سررسید سه ماهه اعلام شد. بر مبنای این آمار بانک مرکزی در ۱۲ روزی که اقدام به پیش فروش سکه سه ماهه کرده بود ۸۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی پیش فروش کرده هست. این در حالی است که مقامات بانک مرکزی آمار پیش فروش سکه با سررسید یک ماهه را در حدود یک میلیون قطعه عنوان کرده بودند. به این ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه بعد از یکسان سازی قیمت ارز حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سکه با سررسید کمتر از سه ماهه فروخته هست. ضرب و انتشار این تعداد سکه نیازمند ذوب کردن ۱/ ۱۳ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی هست. بانک مرکزی در ازای این میزان طلا توانسته است در حدود ۸/ ۲ هزار میلیارد نقدینگی جذب کند.

در صورتی که فرض کنیم بانک مرکزی می توانست این نقدینگی را در بازار به دلار تبدیل و سپس دلار را به طلا تبدیل کند، در این صورت با توجه به قیمت جهانی طلا و قیمت ارز در بازاهای غیر رسمی، می تواند در حدود ۱۲ تن طلا دریافت کند. بانک مرکزی جهت پاسخ به تعهد خود در قالب پیش فروش سکه باید در ۳۰ روز ابتدایی سپری شده است از اتمام پیش فروش روزانه ۳۳ هزار سکه ضرب کند. تحویل سکه با پیش فروش سه ماهه نیز نیازمند این است که بانک مرکزی در فاصله زمانی بین سررسید سکه های یک ماهه و سه ماهه، روزانه ۳/ ۱۳ هزار قطعه سکه ضرب کند.

خبرها حکایت از فروش ۸۰۰ هزار سکه با پیش فروش سه ماهه دارد. پیش از این نیز مقامات بانک مرکزی از فروش یک میلیون قطعه سکه در طرح پیش فروش یک ماهه خبر داده بودند.

جذب سه هزارمیلیارد نقدینگی

آمار پیش فروش سکه جهت بازه زمانی سه ماهه اعلام شد. بر این اساس طی بازه زمانی ۱۲ روزه عرضه پیش فروش سکه با سر رسید سه ماهه در حدود ۸۰۰ هزار سکه به فروش رفته هست. بانک مرکزی با نشانه جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در شروع دهه سوم فروردین پیش فروش سکه با سررسید یک ماهه و سه ماهه را شروع کرده بود. ولی به علت استقبال گسترده شهروندان از یکسو و محدودیت های فنی بر سر پاسخ به تقاضای شکل گرفته در وقت سررسید، بانک مرکزی یک هفته کاری بعد از شروع پیش فروش سکه، عرضه پیش فروش سکه یک ماهه را متوقف کرد. بر مبنای آمارهای اعلام شده است از سوی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی طی این هفت روز در حدود یک میلیون قطعه سکه با سر رسید یک ماهه پیش فروش شده است هست. به عبارت دیگر طی این بازه به طور میانگین روزانه ۱۴۲ هزار سکه با سررسید یک ماهه پیش فروش شده است هست. افزون بر این طی بازه زمانی بین ۲۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت روزانه ۶۷ هزار قطعه سکه با سررسید سه ماهه پیش فروش شده است است.

به این ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه خود توانسته است ۶/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه با سررسید یک ماهه و ۲۳/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش سکه با سررسید سه ماهه جذب کند. با این محاسبات بانک مرکزی در طرح پیش فروش خود در حدود ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان معادل با۲/ ۰درصد از نقدینگی را جذب کرده هست. البته شاید مقایسه این رقم با میزان نقدینگی سرگردان (نقدینگی به شکل پول یا سپرده های کوتاه مدت) تصویر بهتری از نتیجه های طرح بانک مرکزی ارائه دهد. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی در آخر سال گذشته شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور سپرده گذاری کرده بودند. به این ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش فروش خود توانسته است در حدود ۲ درصد از نقدینگی قابل تبدیل به نقدینگی سرگردان در کوتاه مدت را جذب کند. هر گرم طلا در حال حاضر در بازارهای جهانی با قیمتی در حدود ۴/ ۴۲ دلار به فروش می رسد.

اگر با توجه به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان این رقم را به ریال تبدیل کنیم در این صورت قیمت هر گرم طلا جهت بانک مرکزی در حدود ۱۷۸ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه اگر فرض کنیم که این امکان جهت بانک مرکزی وجود داشت که نقدینگی جذب شده است را به دلار (۴۲۰۰ تومانی) تبدیل کند، در این صورت با ارز حاصل می توانست در حدود ۷/ ۱۵ تن طلا در بازارهای جهانی خریداری کند. در سناریوی دیگر می توان فرض کرد که بانک مرکزی نقدینگی حاصل را با قیمت غیر رسمی بازار در روزهای آتی به دلار تبدیل کند و این رقم را صرف خرید طلا کند. در این صورت با فرض قیمت ۵۵۰۰ تومان جهت قیمت دلار در بازار آزاد این میزان معادل ۱۲ تن طلا خواهد بود.

آمار معنادار پیش‌فروش سکه

گفته می شود که دولت میل به دارد بانک مرکزی منابع حاصل از پیش فروش سکه را صرف خرید ارز در قالب قراردادهای سلف از صادرکنندگان کند. به این معنا که صادرکنندگان بعد از ارائه مدارک نسبت به تحقق درآمد ارزی خود در تاریخ مشخص می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب قرارداد آتی به بانک مرکزی بفروشند. در صورت تحقق این برنامه دولت ظرفیت ۶۶۰ میلیون یورویی جهت انعقاد قرارداد آتی ارز ایجاد خواهد شد. یکی از اهداف ترسیم شده است در این برنامه زیاد کردن میل به صادرکنندگان به تسلیم ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور است.

ضرری معادل یک وانت طلا

خبرها حکایت از فروش ۸۰۰ هزار سکه با پیش فروش سه ماهه دارد. پیش از این نیز مقامات بانک مرکزی از فروش یک میلیون قطعه سکه در طرح پیش فروش یک ماهه خبر داده بودند.

مقامات بانک مرکزی یکی از بااهمیت ترین دلایل توقف پیش پرداخت سکه را فزونی تقاضای خرید در برابر امکانات فنی این بانک در زمینه ضرب سکه دانست. بر این اساس بانک مرکزی جهت پاسخ به تقاضای سکه یک ماهه باید روزانه ۳۳ هزار سکه بهار آزادی ضرب کند. همچنین پاسخ به تعهدات پیش فروش سکه سه ماهه نیز نیازمند ضرب ۱۱ هزار سکه در روز است.

البته در سناریوی محتمل با توجه به محدودیت های فنی موجود، بانک مرکزی احتمالا در یک ماه نخست اقدام به ضرب سکه جهت پیش فروش یک ماهه خواهد کرد و سپس طلای مورد نیاز جهت تحقق تعهدات خود در قبال پیش فروش سه ماهه سکه را تبدیل خواهد کرد. در نتیجه در این سناریو بانک مرکزی از وقت شروع فروش تا سررسید سکه یک ماهه باید روزانه ۲۷ هزار سکه و در دوماه باقیمانده تا سررسید پیش فروش سه ماهه روزانه ۱۳ هزار و ۳۰۰ قطعه سکه ضرب کند. ولی این میزان سکه چه مقدار از ذخایر طلا را در بر خواهد گرفت؟

آمار معنادار پیش‌فروش سکه

وزن هر سکه تمام بهار آزادی در حدود ۸ گرم و ۱۳۳ سوت هست. البته به علت خاصیت شکل پذیری طلای خالص، سکه طلا به صورت آلیاژ ضرب می شود و علاوه بر طلا، سایر فلزات نیز مانند مس در ترکیب آن دیده می شود. اگر این میزان ناخالصی را از وزن هر سکه کنار بگذاریم، به ازای هر سکه چیزی در حدود ۳/ ۷گرم طلا مصرف خواهد شد. در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در قبال پیش فروش یک ماهه سکه نیازمند حدود ۳/ ۷ تن و در رابطه با سکه با پیش فروش سه ماهه در حدود ۸/ ۵ تن طلا نیازخواهد بود. به این ترتیب در مجموع با پیش فروش سکه با سررسید کمتر از سه ماه منجر به آب شدن ۱/ ۱۳ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی خواهد شد که در حدود ۳/ ۷ تن از آن ظرف یک ماه و ۸/ ۵ تن از آن ظرف ۹۰ روز به سکه طلا تبدیل خواهد شد.

بر مبنای محاسبات پیش تر انجام شده است با ملاحظه قیمت غیر رسمی ارز در بازار بانک مرکزی در معامله خود معادل با ارزش ۱۲تن سکه نقدینگی دریافت کرده هست. این در حالی است که بانک مرکزی باید جهت عمل به تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذب شده است ۱/ ۱۳ تن طلا ذوب کند. به عبارت دیگر این داد و ستد معادل آن است که بانک مرکزی در حدود یک تن از ذخایر ارزی خود را به خاطر شکاف بین قیمت خرید و فروش محدود ارز با قیمت مصوب و قیمت غیررسمی بازار را از دست داده است.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: تبدیل | مرکزی | میلیون | روزانه | سررسید | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz